«

»

Apr 11

คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท วิชาวินัยมุขและอุโบสถศีล

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

วิชาวินัย เป็นวิชาหนึ่งที่ทำให้ผู้ศึกษารู้สึกหนักใจในการสอบ เพราะมีเนื้อหาที่เข้าใจยาก และมีส่วนเนื้อหาที่ต้องจดจำอยู่มาก แต่หนังสือคู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท วิชาวินัยมุขและอุโบสถศีล” เล่มนี้ มีการอธิบายเนื้อหาที่เข้าใจง่าย กระชับและครอบคลุมเนื้อหาของวิชาวินัยตามหลักสูตรที่แม่กองธรรมสนามหลวงกำหนดไว้ทุกประการ และมีรูปภาพการ์ตูนประกอบการอธิบาย และในตอนท้ายเล่ม ยังมีตัวอย่างแนวคำถามคำตอบที่เคยออกสอบสนามหลวง ใน พ.ศ.ต่าง ๆ มาให้อ่านพอเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบอีกด้วย หนังสือ “คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท วิชาวินัยมุขและอุโบสถศีล” เล่มนี้ แต่งโดย คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรที่แม่กองธรรมสนามหลวงกำหนดไว้ทุกประการ พร้อมมีอธิบายที่ให้เข้าใจมากขึ้น เพราะมีรูปภาพการ์ตูนประกอบ เหมาะสำหรับพระภิกษุ สามเณร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป หวังว่า หนังสือ “คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท วิชาวินัยมุขและอุโบสถศีล” เล่มนี้ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับ พระภิกษุสามเณร นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท ตลอดถึงครูอาจารย์และผู้สนใจทั่วไป