«

»

Aug 04

สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) พระดี ศรีอุทัยธานี

ซื้อหนังสือเล่มนี้ (คลิก)

  • “สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) พระดี ศรีอุทัยธานี” เล่มนี้เป็นผลงานเขียนของพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ.(สมาน กลฺยาณธมฺโม) ที่ผู้เขียนได้มอบต้นฉบับให้สำนักพิมพ์ มจร เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ทางสำนักพิมพ์ มจร ขอกราบขอบพระคุณผู้เขียนคือพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ. มา ณ โอกาสนี้ ที่ได้มอบหนังสือดี มีคุณค่าทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และจัดจำหน่ายในโอกาสต่อไป“สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) พระดี ศรีอุทัยธานี” เล่มนี้ ผู้เขียนได้ปรารภไว้ว่า ในการบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๗ ปี แห่งการมรณภาพของเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) และครบรอบ ๑๘ ปีแห่งการตั้งชื่อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข จ ตรงบ้านท่าน้ำอ้อย ตำบลน้ำทรง จังหวัดนครสวรรค์ ข้ามไปยังจังหวัดอุทัยธานี ชื่อว่า “สะพานสมเด็จพระวันรัต เฮง.เขมจารี” และผู้เรียบเรียง ได้รับคำแนะนำจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระเทพวิริยาภรณ์ (ชญาชัชชัญ) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ให้เรียบเรียงประวัติท่านเจ้าประคุณสมเด็จ พระวันรัต (เฮง เขมจารี) ในฐานะเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีด้วยกัน โดยท่านจะเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ เพื่อเป็นที่ระลึกและมอบแก่ผู้มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ณ บริเวณอุทยานสมเด็จฯ เขมจารี เชิงสะพานข้ามแม่น้ำฝั่งจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ท่านมรณภาพก่อนผู้เรียบเรียงเกิด แต่พระอุปัชฌาย์ของเรียบเรียง คือ พระเดชพระคุณ หลวงพ่อ “พระอุทานธรรมโศภิต (พร้อม สุมโน)” อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมโศภิต อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นศิษย์ใกล้ชิดของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านได้เล่าถึงปฏิปทาอาจาระ และคำสอนของสมเด็จฯ ให้ภิกษุสามเณรในวัดฟังบ่อย ๆ จนผู้เรียบเรียงเกิดความเคารพและศรัทธาในท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯไปด้วยเมื่อพระเดชพระคุณ พระเทพวิริยาภรณ์ มีความประสงค์จะเผยแพร่ประวัติของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ให้เป็นที่แพร่หลายแก่พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะชาวจังหวัดอุทัยธานี ผู้เรียบเรียงรู้สึกชาบซึ้งและอนุโมทนาในกุศลเจตนาของพระเดชพระคุณฯ เป็นอย่างยิ่ง จึงรับดำเนินการด้วยความยินดีและเต็มใจ และได้เริ่มค้นหาประวัติของท่าน พบมีพิมพ์ไว้ในหนังสือประวัติวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พระราชอุทัยกวี (พุฒ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีสถิตฯ อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นศิษย์ใกล้ชิดของเจ้าประคุณสมเด็จฯ อีกรูปหนึ่ง จึงได้นำมาพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งพระธรรมเทศนาอันทรงคุณค่า ที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้แสดงไว้